.

 

המרצה : אסף לשם - מורה דרך חוקר המערכה בגליל במלחמת העצמאות 

מועד : ימי חמישי  בשעה 20:30

4 הרצאות אחת לשבוע

פתיחת הקורס:  19.11.20

2 2 2 2
0 0 0 0
2 2 2 2
2 2 2 2
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2 2 2 2
2 2 2 2
0 0 0 0
2 2 2 2
2 2 2 2
0 0 0 0
2 2 2 2
2 2 2 2
0 0 0 0
2 2 2 2
2 2 2 2
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2 2 2 2
2 2 2 2
0 0 0 0
2 2 2 2
2 2 2 2
0 0 0 0
2 2 2 2

על הקורס

מלחמת העצמאות בגליל התחתון ובעמקים

 

הרצאה מס' 1 :  'מהטרקטור ועד הטנק'המערכה במזרח הגליל התחתון חורף-אביב תש"ח


סיפורה של המערכה העלומה והבלתי מונצחת אשר התחוללה בחזית המערבית של אזור הגליל התחתון המזרחי, במהלך חורף תש"ח, כחלק מהמאבק על דרכי התחבורה. נתאר את תחילתה ואת תהליך ההסלמה שהוליך לסבב עימות נרחב במרחב, דרך נקודת הרתיחה ועד ההכרעה. וכיצד ההכרעה מתחברת אל המערכה הבאה במזרח?

על 'מקס הגרמני' ועל הקשר שלו אל 'הדב האמריקאי' ואל יו"ר הוועד הלאומי מצד שני.

* הרצאה שהיא פרי מחקר היסטורי ראשוני, שנערך במשך מספר שנים.

הרצאה מס' 2 :  'בין ההר לימה' - המערכה בטבריה במרץ-אפריל 1948.

סיפור המערכה העירונית, שהתרחש במרחב שבין הגליל התחתון לבין עמק-הירדן. נתאר את המבנה העירוני ואת התפרוסת הדמוגרפית-גיאוגרפית בעיר, שנוצר מתוך ההתרחבות אל מעלה ההר. נבין מה הייתה המסגרת האזרחית בשני הצדדים, וכיצד פעלו המנהיגים. במקביל נסקור את לוח האירועים וננסה להבין דרך הסיפור הטברייני את משמעות המושג: 'מלחמת-אזרחים', כאשר בתווך הבריטים.

מהירי בשוק ועד מבצע הנחיתה: חכם אבואלעפיה, הנער פדידה, המפקד הערבי בעל המגפיים האדומים, הפלמ"ח והחומה, סית-מחפוזה וכן התותחים; זה שפגע, אלו שלא ירו וההוא שכלל לא היה...

הרצאה מס' 3 :  'ממזרח תפתח הרעה' - מפנה אפריל בעמקים.

הערכות הצד העברי אל מול איום הפלישה ממזרח. נתאר את האיומים, אשר כנגדם התכונן פיקוד ה'הגנה' בעמקים; עמק-הירדן ועמק בית-שאן. נשאל האם וכיצד נערך לתרחישים שונים (למשל, פיצוץ גשרים)? נתמקד בשינוי שחל בסוף חודש אפריל בעמקים עם יציאת הכוחות הבריטיים ופינוי בנייני המשטרה (גשר וצמח). נתאר את שהתרחש ברמה המקומית בהקשר לזו הארצית (תכנית ד'), ונתייחס גם למתקפה על גשר, הקיבוץ. לסיום נדון במהלך שסגר את פרק המעבר-המתנה: ההשתלטות על 'בירת-העמק', ביסאן, ובהשלכותיו.

ממכונית הנפץ, דרך פרצה בקיר אל מול אהבתו של קצין המשטרה האנגלי, עבור בהפגזת הלגיון ועד תותחי דמה, סיר-לחץ ומטמון.

 

הרצאה מס' 4 :  'רנו צרפתי והמבר בריטי' - המערכות בעמק הירדן באמצע מאי.

כניסת הצבאות הערביים הסדירים, הסורי והעיראקי לעמק-הירדן. נבין את משמעות המהלך הסורי, על רקע תהליך קבלת ההחלטות של מנהיגי מדינות ערב ואת השלכותיו בגזרה: הפתעה! נתוודע לרקע להפעלתם של שני חילות המשלוח הערביים, על ציודם וחימושם, אל מול הכוחות והאמצעים, שעמדו לרשות הצד הישראלי. בהמשך נתאר את שתי המערכות המקבילות – גשר ובית-יוסף מול צמח והדגניות – השלבים, האירועים, משמעות האיום כלפי מדינת ישראל והאופן בו הגיעו אל סופן. רמז קטן: התותח מן המערכה השנייה...

לסיום נתייחס גם לממד הזיכרון וההנצחה ונשאל כיצד קרה שאירוע טראומתי כל כך כמו הקרב על צמח נשתכח בצלו של 'הטנק', וכלל לא זכה להנצחה הראויה לו. מה גם שהעיסוק בטנק הצרפתי השמיט את הדיון במשוריין האנגלי, ובמי שבלם אותו. מי?

 

 

 הידע והתוכן שמועבר בכל הרצאה לא יסולא בפז וכולל חידושים בתחום המחקר  

 

הקורס יכלול 4  הרצאות

מועד : מפגש שבועי בימי חמישי בשעה 20:30  

מפגש ראשון :  19.11.20 

מרצה

אסף לשם 

מורה דרך וחוקר המערכה בגליל 

תכנית הקורס

ההרצאות בימי  חמישי  שעה 20:30  

 הרצאה 1:  מהטרקטור ועד הטנק     יום חמישי  19.11.20  

  הרצאה שהיא פרי מחקר היסטורי ראשוני, שנערך במשך מספר שנים

סיפורה של המערכה העלומה והבלתי מונצחת אשר התחוללה בחזית המערבית של אזור הגליל התחתון המזרחי, במהלך חורף תש"ח, כחלק מהמאבק על דרכי התחבורה. נתאר את תחילתה ואת תהליך ההסלמה שהוליך לסבב עימות נרחב במרחב, דרך נקודת הרתיחה ועד ההכרעה. וכיצד הכרעה זו מתחברת אל המערכה הבאה במזרח ? 

על 'מקס הגרמני' ועל הקשר שלו אל 'הדב האמריקאי' ואל יו"ר הוועד הלאומי מצד שני.

 

 

הרצאה 2:    'בין ההר לימה                       יום חמישי   26.11.20

מהירי בשוק ועד מבצע הנחיתה: חכם אבואלעפיה, הנער פדידה, המפקד הערבי בעל המגפיים האדומים, הפלמ"ח והחומה, סית-מחפוזה וכן התותחים; זה שפגע, אלו שלא ירו וההוא שכלל לא היה... 

סיפור המערכה העירונית, שהתרחש במרחב שבין הגליל התחתון לבין עמק-הירדן. נתאר את המבנה העירוני ואת התפרוסת הדמוגרפית-גיאוגרפית בעיר, שנוצר מתוך ההתרחבות אל מעלה ההר. נבין מה הייתה המסגרת האזרחית בשני הצדדים, וכיצד פעלו המנהיגים. במקביל נסקור את לוח האירועים וננסה להבין דרך הסיפור הטברייני את משמעות המושג: 'מלחמת-אזרחים', כאשר בתווך הבריטים.

 

 הרצאה 3: ממזרח תפתח הרעה         יום חמישי   3.12.20

ממכונית הנפץ, דרך פרצה בקיר אל מול אהבתו של קצין המשטרה האנגלי, מהפגזת הלגיון ועד תותחי דמה, סיר-לחץ ומטמון.

הערכות הצד העברי אל מול איום הפלישה ממזרח. נתאר את האיומים, אשר כנגדם התכונן פיקוד ה'הגנה' בעמקים; עמק-הירדן ועמק בית-שאן. נשאל האם וכיצד נערך לתרחישים שונים (למשל, פיצוץ גשרים)? נתמקד בשינוי שחל בסוף חודש אפריל בעמקים עם יציאת הכוחות הבריטיים ופינוי בנייני המשטרה (גשר וצמח). נתאר את שהתרחש ברמה המקומית בהקשר לזו הארצית (תכנית ד'), ונתייחס גם למתקפה על גשר, הקיבוץ. לסיום נדון במהלך שסגר את פרק המעבר-המתנה: ההשתלטות על 'בירת-העמק', ביסאן, ובהשלכותיו.

 

הרצאה 4: רנו צרפתי והמבר בריטי       יום חמישי  10.12.20

 כניסת הצבאות הערביים הסדירים, הסורי והעיראקי לעמק-הירדן. נבין את משמעות המהלך הסורי, על רקע תהליך קבלת ההחלטות של מנהיגי מדינות ערב ואת השלכותיו בגזרה: הפתעה! נתוודע לרקע להפעלתם של שני חילות המשלוח הערביים, על ציודם וחימושם, אל מול הכוחות והאמצעים, שעמדו לרשות הצד הישראלי. בהמשך נתאר את שתי המערכות המקבילות – גשר ובית-יוסף מול צמח והדגניות – השלבים, האירועים, משמעות האיום כלפי מדינת ישראל והאופן בו הגיעו אל סופן. רמז קטן: התותח מן המערכה השנייה...

לסיום נתייחס גם לממד הזיכרון וההנצחה ונשאל כיצד קרה שאירוע טראומתי כל כך כמו הקרב על צמח נשתכח בצלו של 'הטנק', וכלל לא זכה להנצחה הראויה לו. מה גם שהעיסוק בטנק הצרפתי השמיט את הדיון במשוריין האנגלי, ובמי שבלם אותו. מי?

 

 

מיקום

המכון ללימודי הגליל - קורס מקוון - המלחמה הפחות מוכרת - מלחמת העצמאות בגליל התחתון - אסף לשם

מיקום: בית רימון, ישראל

2020-11-19 20:30 - 2020-12-10 21:30

הרצאות מרתקות ומפתיעות

הבטיחו את מקומכם היום!

לאחר מילוי הפרטים האישיים תועברו לדף תשלום

נבנה באמצעות מערכת דפי הנחיתה של רב מסר

.